ÀREA TECNICA: SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ & I+D+I (Investigació + Desenvolupament + Innovació)

4.1-Sistemes Seguretat de tecnol .de l' informació (model UNE-ISO-IEC 17799/2002)

(*) facilita cumplim. Llei orgànica 15/1999 de 13 dic./protecció de dades caract.personal

4.2-Sistemes I+D+I (models sèrie UNE-166.000/2002)