ÀREA DE GESTIÓ & DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL


5.1-Planificacions Estratègiques
5.2-Projectes de "Xoc/Canvi" i Desenvolupament empresarial
5.3-Auditoríes de Gestió i Viabilitat d'empresa
5.4-Gestió per (en base a ) Processos. "Quadre Integral de Comandament".
5.5-Identificació de projectes de millora de rendabilitat i productivitat.
5.6-Programes de reestructuració i reducció de costos