ÀREA TÈCNICA-ORGANITZATIVA-QUALITAT

1.1-Organització empresarial

1.2-Anàlisi i Plans millora de Processos i Sistemàtica de Treball Augments de Productivitat i Reducció de Costos

1.3-Sistemes de Qualitat (Models ISO-9001/2000, EN-45.001, EFQM, UNE66174, ISO / TS-16949: 2002 (qualitat / automoció)

1.4-Sistemes APPCC / R.D.2207 / 95 (anàlisi riscos i control punts crítics, processos alimentaris). Sistemes per certificacions segons:

-Codex Alimentarius(OMS)

-BRC. Nivells 1 i 2- (BRITISH RETAIL CONSORTIUM) (Great Britain)

-DS-3027/2002 (DANAK)

-IFS (International food standard) (HDE) (Germany & France)

-ISO-22000

Veure N1 en Apartat 2- Referències i Homologacions

1.5-Sistemes de traçabilitat alimentària

1.6-Auditories de Qualitat