INTEGRACIÓ DE SISTEMES


3.1-Integració de Sistemes (Qualitat + Mediambiental + Prevenció de Riscos Laborals s/UNE 81.905-EX s/OSHAS-18001, + I+D+I s/ UNE-166.000/2002)

3.2-Integració i certificació de sistemes ISO-9001/2000 + APPCC/còdex alimentarius.


(Sectors alimentaris i Hosteleria) Veure apartat 2-Referencies