AREA BUSINESS CONTINUITY

1.1- Business Continuity Systems - Sistema de Continuïtat del Negoci. Estàndards ISo22301 i equivalents. En l'actual context VUCA els “Sistemes de Continuitat del Negoci” aporten un plus d'agilitat, capacitat d'adaptació i resiliència per tal de fer front a riscos disruptius (veure tipologies 1.2).

De la pròpia Gestió de Riscos a l'elaboració de Plans de Contingència, Comitès de Crisis, RTO (Recovery Time Objective) i Simulació de Crisis.

Tot això fa a l'empresa menys vulnerable en el context actual i, en definitiva, més competitiva i preparada per a afrontar les eventualitats.

1.2- ERM (Enterprise Risk Management). Gestió de Riscos Integrada. Estàndard ISO 31000 i equivalents. Integració de la gestió de diferents tipus de riscos:

• Informàtics / Ciberseguretat (Iso27001 & RGPD)

• Biològics - Covid 19 (estàndards Covid -19)

• Mediambientals i canvi climàtic (Iso14001)

• Meteorològics

• Atemptats terroristes

• "Break outs" dins la cadena logística (veure també 1.3)

• Altres: com ara de component polític social (vagues o talls de carreteres), sabotatges interns (RRHH).

1.3- Altres estàndards relacionats amb la seguretat en la CADENA LOGÍSTICA:

• Logística de “Mercaderies d'alt valor”: -TAPA TSR1, IS0-28001 i equivalents

• TAPA FSR1 Magatzems i gestió d'estoc de “Mercaderia d'alt valor”

• GDP (Good Delivery Practice in Pharmaceutical Products. -RD 782/2013) &  Directriu UE C343/01/2013 Ref AEM (Agencia Espanyola del Medicament) & pte. Sanitari (logística de medicaments, productes farmacèutics i vacunes)