DESENVOLUPAMENTS SECTORIALS


a) LOGISTIC & DISTRIBUCIÓ

-Nacional e Internacional,
-Grupatge & càrrega complerta,
-ADR,
-Fred-Tª controlada,...
-Especials


b) HOSTELERIA

-Hoteles,
-Caterings,
-Restauració,

Reglaments aplicables:R.D.2207/95 -eq.Dir.CEE 93/43-(Sist .APPCC), CEE 852/2004


c) SANITARI

-Diagnosi per l'imatge,...


d) ALTRES ÀREES SERVEIS

-Concessionaris vehícles industrials,
-Serveis de fiducia,
-Assegurances & gestió-cobraments,...


e) INDÚSTRIA ALIMENTARIA & PROCESSOS ALIMENTARIS

Reglaments aplicables :R.D.2207/95 -eq.Dir.CEE 93/43-(Sist .APPCC), CEE 852/2004


f) ALTRES ÀREA INDÚSTRIA

-Cautxú,
-Fusta & moble,
-Auxiliar automoció,....