POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic:

Titular de la pàgina web: MAASTRICHT I. & CONSULTING, SL

( d'ara endavant MAASTRICHT CONSULTANTS com a nom comercial)

Maastricht Consultants està domiciliada al carrer Provença 281 -1-5a en 08037 BARCELONA . Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 2596, foli 10, fulla registral 64452 i amb CIF B-60253374.

Adreça de correu electrònic de contacte: info@maastrichtconsult.com

A través del seu web, www.maastrichtconsult.com Maastricht Consultants posa a la disposició dels usuaris d'Internet informació sobre l'empresa i els serveis que ofereix.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d'aquesta pàgina web són titularitat de Maastricht Consultants . Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Tampoc s'autoritza:

1. La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a Maastricht Consultants per mitjà de «framing».

2. La inserció d'una imatge difosa en el lloc web en una pàgina que no sigui de Maastricht Consultants mitjançant «in line linking».

3. L'extracció d'elements del lloc web causant perjudici a Maastricht Consultants de conformitat amb les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i enllaços

Mastricht Consultants no assumeix la responsabilitat de les infraccions en què puguin incórrer els usuaris ni dels danys i perjudicis causats per la utilització d'aquesta web, i es reserva el dret d'actualització i modificació de la informació sense previ avís.

Maastricht Consultants no assumeix la responsabilitat del contingut, la veracitat i els errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. L'única finalitat dels enllaços consisteix a proporcionar als usuaris l'accés a una informació que pot ser del seu interès..

Dades de caràcter personal: Política de privacitat

D'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

Maastricht Consulatnts

C/Provença 281 , 1r 5 ª de 08037-BARCELONA

Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.

Email: info@maastrichtconsult.com