PARTICIPACIÓ EN JORNADES TÈCNIQUES

 • J1) - MODELO DE GESTIÓN ISO-9001/1994.ETSEIB-UPC 1995  
 • J2) - EXPERIENCIAS EN LA IMPLANTACIÓN DE ISO-9000. COL.LEGI ENG. CATALUNYA. 1996     
 • J3) - SISTEMAS DE GESTIÓN Y ORGANIZATIVOS EN SERVICIOS PROFESIONALES. COL.LEGI ENG. CATALUNYA. 1999  
 • J4) - MODELOS DE SISTEMES DE QUALITAT: EFQM & ISO. U.P.C. 1999  
 • J5) - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD, M.AMBIENTE, Y PRL. COL.LEGI ENG. CATALUNYA. 2000     
 • J6) - IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. BANC AGRÍCOLA D'ANDORRA. 1999     
 • J7) - LA NUEVA ISO-9000/2000-L.A.V.A. Andorra- 2000     
 •    
 • J8) - MODELO ISO/TS-16949:2002: NUEVO REFERENCIAL DE CALIDAD EN AUTOMOCIÓN. COL.LEGI ENG.CATALUNYA. 2002     
 • J9) - INTEGRACIÓN DE I+D+I(Une 166.002EX) EN EL SISTEMA DE CALIDAD. COL.LEGI ENG.CATALUNYA. 2003     
 • J10) - RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE LA CALIDAD. COL.LEGI ENG.CATALUNYA. 2004     
 • J11) - UNE-16674/03 2005  
 • J12) - QUALITAT i SEGURETAT ALIMENTARIA: UNA GARANTIA PER AL SEU NEGOCI 2006     
 • J13) - Estandares Facilitadores del Comercio Exterior CTPAT-02 & OEA-08 2008     
 • J14) - 7-1-2011: "GESTIO DE RISCOS I OPORTUNITATS; UNA GARANTIA PER L 'ASSOLIMENT DELS SEUS OBJECTIUS" 2011     
 •             
 • J14) - 13-7-2012-Vigilancia a Duanes de productes técnics sotmesos a Directives de seguretat CE(Gestió de Riscos) 2012     
 • J15) - 21-10-2013-Incrementi el seu nivell de Competitivitat & Continuitat Empresarial envers RISK MANAGEMENT-Experiencies práctiques.Org:"Competitiveness Comission". Seu Col.legi Economistes Catalunya 2013     
 • J16) - Resumen + Nota de premsa Jornada Técnica 21-10-2013 ; Millori el seu nivell de COMPETITIVITAT & CONTINUITAT empresarial envers RISK MANAGMENT.Experiencies Práctiques 2013     
 • J17) - ATEIA 27-2-2014:DE LA ESTRATEGIA 2014 AL PLA ACCIONS CRITIQUES 2014; Noves Eines per a la Millora de la Competitivitat 2014     
 • J18) - Experiencias en Bussiness Continuity -3.12.108 -EIC Barcelona 2018     
 •