2014-01-16 - 20-1-14-18.30h-Integra Sistemes de Gestió vía Risk Mangement

Metod.p la Integració de Sistemes de Gestió via Risk Management.Avantatges;Competitivitat,Aseg.assoliment d'objecti,Plasmac.Estrategia Sesión en Col.legi Enginyers Industrials Catalunya https://twitter.com/MAASTRICHTC/status/423860661433548800/photo/1